Træning og adfærdsbehandling / Angst-, aggressiv- og patologisk adfærd

Angst-, aggressiv- og patologisk adfærd

Når hestens stresshormonkoncentration bliver ved at stige på grund af stimuli, hyppige og gentagne, ubehagelige, frustrerende og forvirrende stimuli, der medvirker til, at adrenalin og cortisol hele tiden udløses, vil dette medvirke til, at niveauet af stresshormoner bliver forhøjet. 
 
Ved et velfungerende hormonsystem, vil adrenalin være hurtigt ude af hestens krop igen. Adrenalin er her-og-nu stressvirkning, der hjælper hesten til at agere hurtigt. Derimod er cortisol 4 gange så lang tid om at normaliseres igen, hvis ikke hesten udsættes for påvirkning. Bliver hesten påvirket, og stresses yderligere, vil dette medvirke til, at cortisol ikke normaliseres, før yderligere påvirkninger udløser cortisol. På sigt vil dette betyde, at hesten konstant går med forhøjet stresshormon-koncentration.
 
Når adfærden og stresshormonerne udvikler sig på den måde, vil adfærden efterhånden være mere intens eller hyppigere end normalt. Dette resulterer i, at hesten kan blive mere ængstelig, angst, reagere hurtigere i situationer med flugt, eller angreb, ligesom hesten kan udvikle adfærdsmønstre, der er uhensigtsmæssig i form af stereotypier, som krybbebidning, vævning, boks- og foldvandring, eller for den sags skyld mere voldsom angst eller aggressivitet.
 
Her er det rigtig vigtigt med en grundig årsags-og fortidssanalyse. Det er vigtigt, at der laves en grundig gennemgang af problematikkerne, før der iværksættes nogle adfærdsmodificerende teknikker. Disse stereotype adfærdsproblematikker er ikke naturlig adfærd der ville opstå hos en vildhest, og rent evolutionært vil det forringe hestens chancer for overlevelser. Men disse mønstre er copingstrategier, som hesten og systemet udvikler, for at kunne være i det, som hesten skal kunne rumme og håndtere.
 
Disse svære adfærdsproblematikker, er oftest et produkt af mange omkringliggende stimuli og faktorer hesten udsættes for i dens dagligdag. Der er chancer og muligheder for at hjælpe hesten tilbage igen, men det vil kræve en indsats fra ejers side, og det er vigtigt, at den individuelle træningsplan følges, for at hesten får de bedste forudsætninger for at komme på rette kurs igen, og blive hjulpet til at  få systemet balanceret igen.
Henriette Stork | CVR: 32518869 | 6280 Højer - DK | Tlf.: 42476280 | hshorsemind@gmail.com