Træning og adfærdsbehandling / Angst-, aggressiv- og patologisk adfærd

Angst-, aggressiv- og patologisk adfærd

Når hestens stresshormonkoncenration bliver ved at stige, på grund af stimuli, hyppige og gentagende ubehagelige, frustrerende og forvirrende stimuli, der medvirker til at adrenalin og cortisol hele tiden udløses, vil dette medvirke til at niveauet af stresshormoner bliver forhøjet. 
 
Ved et velfungerende hormonsystem, vil adrenalin være hurtigt ude af kroppen på hesten igen. Adrenalin er her-og-nu stressvirkning, der hjælper hesten til hurtigt at agerer. Derimod er cortisol 4x så lang til om at normaliseres igen, hvis ikke hesten udsættes for påvirkning. Bliver hesten påvirket, og stresses yderligere, vil dette medvirke til, at cortisol ikke når at normaliseres før yderligere påvirkninger der udløser cortisol. På sigt vil dette betyde at hesten konstant går med en forhøjet stresshormon koncentration.
 
 
Når adfærden og stresshormonerne udvikler sig på den måde, vil adfærden efterhånden være mere intens eller hyppig end normalt. Dette resulterer i, at hesten kan blive mere ængstelig, angst, reagere hurtigere i situationer med flugt eller angrib. Samt hesten kan udvikle adfærdsmønstre der er uhensigtsmæssig i form af stereotypier så som krybbebidning, vævning, boks- og foldvandring, eller for den sags skyld mere voldsom angst eller aggressivitet.
 
Her er det rigtig vigtigt med en grundig årsags og fortidssanalyse. Det er vigtigt at der laves en grundig gennemgang af problematikkerne, før der iværksættes nogle adfærdsmodificerende teknikker. Disse stereotype adfærdsproblematikker er ikke naturlig adfærd der ville opstå hos en vildhest, og rent evolutonært vil det forringe hestens chancer for overlevelser. Men disse mønstre er en coopingstrategi, hesten og systemet udvikler, for at kunne være i det hesten skal kunne rumme og håndtere.
 
Disse svære adfærdsproblematikker, er oftest et produkt af mange omkringliggende stimuli og faktorer hesten udsættese for i dens dagligdag. Der er chancer og mulighed for at hjælpe hesten tilbage igen, men det vil kræve en indsats fra ejers side, og vigtigt at selveden individuelle træningsplanen følges, for at hesten får de bedste forudsætninger for at komme på rette kurs igen, og blive hjulpet til at  få systemet balanceret igen.
Henriette Stork | CVR: 32518869 | 6280 Højer - DK | Tlf.: 42476280 | hshorsemind@gmail.com