Træning og adfærdsbehandling / Hjælp til adfærdsproblemer

Hjælp til adfærdsproblemer

Der kan være mange grunde til adfærdsproblematikker, og det er som oftest en helt naturlig adfærd der opstår hos hesten, som skaber problematikker for os i hverdagen. Adfærdsproblematikkerne kan være mange, og årsagen kan somme tider være svære at finde for den almindelige hesteejer.
 
Oftest kan vi finde årsagen til problematikkerne på baggrund af noget, der ubevidst har forstærket adfærden. Det kan være, at hesten tidligere er blevet forstærket i at respondere på noget forkert. Det kan være tillært, eller at den associerer en oplevelse med en form for ubehag eller smerte. Det kan også være, at hesten forsøger at udvise en adfærd, den tidligere ubevidst har fået en forstærkning for.
 
Eksempler på hvad vi mennesker betegner som problemadfærd:
 
  • Stejle
  • Bukke
  • "Hård" mund
  • Hesten bider efter ejer eller andre heste
  • Den går i panik eller ønsker ikke at gå i trailer
  • Den stikker af i givne situationer
  • Den panikker ved sprayflasker eller klipper
  • Den booster ind i dig, eller trækker af med dig
  • Den er udadreagerende eller passiv.
  • Den ønsker ikke at stå, eller respondere på signaler
Alle heste er forskellige, ligesom vi mennesker. Men der er i langt de fleste tilfælde hjælp at hente. Med den rette træning og korrekt timing vil mange ting kunne ændres.
Henriette Stork | CVR: 32518869 | 6280 Højer - DK | Tlf.: 42476280 | hshorsemind@gmail.com