Træning og adfærdsbehandling / Hjælp til adfærdsproblemer

Hjælp til adfærdsproblemer

Adfærdsproblemer er noget der kan komme af mange ting. Adfærdsproblematikker er som oftet en helt naturlig adfærd der opstår hos hesten, som skaber problematikker for os i hverdagen. Adfærdsproblematikkerne kan være mange, og årsagen kan kommer tider være svære at finde for den almindelige hesteejer.
 
Oftest kan vi finde årsgaen til problematikkerne på baggrund af noget der ubevidst har forstærket adfærden. Det kan være hesten tidligere er blevet forstærket i at respondere på noget forkert. Det kan være tillært, eller at den associere en oplevelse med en form for ubehag eller smerte. Det kan også være sket det at hesten forsøger at udvise en adfærd den tidligere ubevidst har fået en forstærkning for.
 
Eksempler på hvad vi mennesker betegner som problemadfærd:
 
  • Stejle
  • Bukke
  • "hård" mund
  • Hesten bider efter ejer eller andre heste
  • Den panikker eller ikke ønsker at gå i trailer.
  • Den stikker af i givne situationer
  • Den panikker ved spray flasker eller klipper.
  • Den booster ind i dig, eller at den trækker af med dig.
  • Den er udadreagerende eller passiv.
  • Den ønsker ikke at stå eller respondere på signaler
Der kan være mange årsager til at den gør det. Alle heste er forskellig, ligesom vi mennesker. Men der er i langt de fleste tilfælde hjælp at hente. Ved rette træning og korrekt timing vil mange ting kunne ændre sig.
Henriette Stork | CVR: 32518869 | 6280 Højer - DK | Tlf.: 42476280 | hshorsemind@gmail.com